Adobe Flash Player

 ATTRAKTIVA TOARP


UPPROP!

Onsdagen 27 April behöver vi hjälp att rengöra dammen vid Almedalsparken (mitt emot Dalsjöfors Pizzeria).
Vi börjar kl 15.00. Räkna med att vi håller på 3 - 5 timmar beroende på hur många vi blir. Helst minst 8 personer.
Tag med skyffel! Vi kommer att ha borstar på plats. 
Var snäll och meddela mig om du kan hjälpa till senast måndagen den 25 April till hakan@attraktivatoarp.se 

 

Flera spännande projekt är igång samtidigt i Dalsjöfors. Gångväg runt Dalsjön, Hela Världen, Fritidsgården, Sommaraktiviteter och Grannsamverkan. Du kan läsa mer om projekten på nyhter! Är du intresserad av att hjälpa till skriver du till hakan@attraktivatoarp.se Varmt välkommen!


Attraktiva Toarp får bred representation från ortsråden

Under årsmötet 2014 utökades Attraktiva Toarps styrelse med inte mindre än sex nya namn. Med detta har föreningen nu representanter från samtliga sju ortsråd och kommer i det närmaste att anta en ny roll – som går ut på att stödja ortsrådens arbete på de sju orterna i Toarp. Vårens presentation av de sju orternas kärnfrågor inför stadsdelsnämnden är ett led i detta och ett stort steg framåt för den framtida utvecklingen av ett attraktivt Toarp. Läs mer...


Gångväg runt Dalsjön

Ett spännande projekt, initierat av Richard Ringström, håller på att ta form. Tanken på att kunna ta sig relativt bekvämt mellan "Hemvärnsstugan" och Råviksvägen har länge varit ett önskemål. Nu har det skapats en arbetsgrupp som, på allvar, kommer att titta på möjligheterna både fysiskt och kostnadsmässigt.

Du som har idéer och funderingar kring utförandet är varmt välkommen att höra av dig till hakan@attraktivatoarp.se 

Richard har startat en facebookgrupp Gångväg runt Dalsjön - helst belyst Gå gärna med och ge stöd i form av tankar idéer men också i form av ideellt arbete och/eller ekonomiskt bidrag. Välkommen!


Fiber i Dalsjöfors

Borås Stad har sagt att alla tätorter skall ha fiber före 2020. Splitvision har fått uppdraget att se till att det blir utfört. Fredrik Forsberg, en av många Dalsjöforsbor som är intresserad av att Dalsjöfors får fiber så fort som möjligt har startat en facebookgrupp "Fiber till Dalsjöfors" där du kan gå in och meddela ditt intresse.

Du kan också gå in på Splitvisions hemsida, www.splitvision.se, där du kan anmäla ditt intresse. OBS! Din intresseanmälan är INTE bindande. Du bara hjälper Dalsjöfors att komma längre upp i prioriteringslistan!Visionsträff Dalsjöfors ortsråd 2015-02-18 blev väldigt lyckad. C:a 35 var anmälda och c:a 30 kom. Läs mer under nyheter.                          


Enkätresultaten finns fr.o.m. 11 juni att läsa på biblioteket i Dalsjöfors. Vi har valt att först ha svaren i pärmar per ort. Fråga efter din ort vid disken.

Bild föreställande: IMG 6921


Ortsråd Bild föreställande: Liten odr-utskick enkat ortsrad


Tack alla ni som medverkade i Toarpsenkäten - era tankar kommer bygden till del!


Vem kommer att se vad du tycker och tänker? Ingen kommer att se specifikt att det är du eftersom du är anonym när du besvarar enkäten! 

Sammanställningen av alla inkomna svar kommer att läsas av Borås stads politiker och tjänstemän (i första hand de som arbetar på Stadsdel Öster) är de som får ta del av resultatet av enkäten. Det är också de som kan agera på våra synpunkter och tankar.

Det här är så nära praktisk demokrati vi kan komma!


Resultaten från enkäten är just nu under behandling och kommer att redovisas på ett flertal olika sätt och i alla orter under resterande del av detta år. Ortsråden kommer att få ta emot mer djuplodande information som gäller deras egen ort, vilket är dem till hjälp i sitt arbete. Vill du veta mer? Ta kontakt med ditt ortsråd eller besök ATs lokaler under Vårruset i Dalsjöfors den 8/5!


Bild föreställande:


Nyheter & Info

Nyheter

2016-03-05

Vi bryr oss/Dalsjöfors ortrådsmöte Dalsjöskolan 2016-02-29

2016-02-11

Fiber i Dalsjöfors

2016-01-25

Ortsrådsmöte 29 Febrari 18.00 - 20.00

2015-11-09

Artikel ur extraBorås 20151104

2015-11-07

Senaste nytt om Dalsjönprojektet


Arkivet »