Adobe Flash Player

 

Attraktiva Toarp får bred representation från ortsråden

Under årsmötet 2014 utökades Attraktiva Toarps styrelse med inte mindre än sex nya namn. Med detta har föreningen nu representanter från samtliga sju ortsråd och kommer i det närmaste att anta en ny roll – som går ut på att stödja ortsrådens arbete på de sju orterna i Toarp. Vårens presentation av de sju orternas kärnfrågor inför stadsdelsnämnden är ett led i detta och ett stort steg framåt för den framtida utvecklingen av ett attraktivt Toarp. Läs mer...


Årsmöte på Café 9:an, Gånghester, måndagen den 27 april, 18.30. Motioner skall ha inkommit senast 10 april.


Håll Sverige rent/Clean up - land


Dalsjöfors ortsråd har tänkt att samordna en städdag 13 maj med Tummarpskolan.
Vi har kontaktat företagen för att, förhoppningsvis, få dem att städa runt sina egna lokaler.
Vi vänder oss också till dig som tycker om att göra en positiv insats i ditt eget närområde.
Vill du vara med och samla skräp under ett par timmar så var snäll och anmäl ditt intresse senast 10 april.
Flera möjligheter att anmäla dig: Gör anmälan direkt på den här hemsidan.
Ring till Pia Kruusval på 0705318495 eller skicka E-post till
pia.kruusval@edu.boras.se eller till info@attraktivatoarp.se


Vi införskaffar nödvändiga påsar och kommer att meddela var man kan hämta och sedan lämna påsarna.Visionsträff Dalsjöfors ortsråd 2015-02-18 blev väldigt lyckad. C:a 35 var anmälda och c:a 30 kom. Läs mer under nyheter.                          


Enkätresultaten finns fr.o.m. 11 juni att läsa på biblioteket i Dalsjöfors. Vi har valt att först ha svaren i pärmar per ort. Fråga efter din ort vid disken.

Bild föreställande: IMG 6921


Ortsråd Bild föreställande: Liten odr-utskick enkat ortsrad


Tack alla ni som medverkade i Toarpsenkäten - era tankar kommer bygden till del!


Vem kommer att se vad du tycker och tänker? Ingen kommer att se specifikt att det är du eftersom du är anonym när du besvarar enkäten! 

Sammanställningen av alla inkomna svar kommer att läsas av Borås stads politiker och tjänstemän (i första hand de som arbetar på Stadsdel Öster) är de som får ta del av resultatet av enkäten. Det är också de som kan agera på våra synpunkter och tankar.

Det här är så nära praktisk demokrati vi kan komma!


Resultaten från enkäten är just nu under behandling och kommer att redovisas på ett flertal olika sätt och i alla orter under resterande del av detta år. Ortsråden kommer att få ta emot mer djuplodande information som gäller deras egen ort, vilket är dem till hjälp i sitt arbete. Vill du veta mer? Ta kontakt med ditt ortsråd eller besök ATs lokaler under Vårruset i Dalsjöfors den 8/5!


Bild föreställande:


Nyheter & Info

Nyheter

2015-03-11

Årsmöte måndagen 27 april

2015-02-26

Visionsträff Dalsjöfors ortsråd 20150218

2014-06-11

Buss på torget med Översiktsplan

2014-06-11

Enkätsvaren på biblioteket i Dalsjöfors

2014-05-14

Attraktiva Toarp får bred representation från ortsråden


Arkivet »