Adobe Flash Player

 

Sista ansökningsdag för vårens projekt 30/4

Funderar du på att göra något för att göra ditt närområde mer attraktivt? I så fall kan du söka pengar från AT för att täcka kostnaderna för material och verktyg! Länk till ansökningsblanketten och förklaring hur du ansöker finns i menyn till vänster. Sista dag för vårens ansökningsomgång är 30 april - missa inte en möjlighet att göra världen lite vackrare runt omkring dig!


Städdag i Dalsjöfors 6 maj

Tummarpskolan har tagit initiativet till en städdag tisdagen 6 maj. Vi har skickat ut en förfrågan till Dalsjöfors Goif, PRO och SPF om de är villiga att vara med och dela upp Dalsjöfors i zoner som de sedan ansvarar för.


Attraktiva Toarp håller årsmöte 13/5 kl 19.00 på Dalsjöfors Företagspark

Välkommen till Attraktiva Toarps årsmöte den 13 maj kl 19.00 på Stationsvägen 2, plan 2 i Dalsjöfors! Motioner ska ha inkommit senast 29/4 till info@attraktivatoarp.se eller via brev till AT, Storgatan 27, 516 31 Dalsjöfors. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan den 6/5, samt läggas ut på föreningens Facebook-sida. Väl mött! 


Ortsråd Bild föreställande: Liten odr-utskick enkat ortsrad


Tack alla ni som medverkade i Toarpsenkäten - era tankar kommer bygden till del!


Vem kommer att se vad du tycker och tänker? Ingen kommer att se specifikt att det är du eftersom du är anonym när du besvarar enkäten! 

Sammanställningen av alla inkomna svar kommer att läsas av Borås stads politiker och tjänstemän (i första hand de som arbetar på Stadsdel Öster) är de som får ta del av resultatet av enkäten. Det är också de som kan agera på våra synpunkter och tankar.

Det här är så nära praktisk demokrati vi kan komma!


Resultaten från enkäten är just nu under behandling och kommer att redovisas på ett flertal olika sätt och i alla orter under resterande del av detta år. Ortsråden kommer att få ta emot mer djuplodande information som gäller deras egen ort, vilket är dem till hjälp i sitt arbete. Vill du veta mer? Ta kontakt med ditt ortsråd eller besök ATs lokaler under Vårruset i Dalsjöfors den 8/5!


Bild föreställande:


Nyheter & Info

Nyheter

2014-03-20

Städdag i Dalsjöfors 6 maj

2014-02-27

Ortsrådsmöte Dalsjöfors 20140220

2013-05-29

Ortsrådsmöte Dalsjöfors 20130527

2013-05-20

Invigning av cykelleden Sjuhäradsrundan

2013-04-30

Ortsråd i Dalsjöfors


Arkivet »